XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 419 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 424

Matemàtiques

Practica amb Barcanova 1. Matemàtiques

Les xifres fins al 9. Els nombres naturals del 10 al a9

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4550-3
 • Cod. Comercial: 1471203
Practica amb Barcanova 2. Matemàtiques

Sumes i restes fins al 19. Els nombres naturals del 20 al 100

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4551-0
 • Cod. Comercial: 1471204
Practica amb Barcanova 3. Matemàtiques

La suma i la resta. L'espai i la representació de dades. Mesures

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4552-7
 • Cod. Comercial: 1471205
Practica amb Barcanova 4. Matemàtiques

Els nombres de dues xifres. Els nombres naturals del 100 al 999

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4553-4
 • Cod. Comercial: 1471206
Practica amb Barcanova 5. Matemàtiques

La suma i la resta de nombres de tres xifres. La resta portant-ne. La multiplicació. Geometria

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4554-1
 • Cod. Comercial: 1471207
Practica amb Barcanova 6. Matemàtiques

El temps. Els diners. Els gràfics. Mesures de longitud, pes i capacitat

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4555-8
 • Cod. Comercial: 1471208
Practica amb Barcanova 7. Matemàtiques

Els nombres naturals de quatre i cinc xifres. Suma, resta i resta portant-ne amb nombres de fins a cinc xifres

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4556-5
 • Cod. Comercial: 1471209
Practica amb Barcanova 8. Matemàtiques

La multiplicació per una xifra sense portar-ne i pontant-ne. La divisió sense residu i per una xifra amb residu. Franccions simples

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4557-2
 • Cod. Comercial: 1471210
Practica amb Barcanova 9. Matemàtiques

Línies i angles. Simetria. Figures planes. Cossos geomètrics. Temps. Diners. Longitud. Massa. Capacitat. Representació de dades

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4558-9
 • Cod. Comercial: 1471211
Practica amb Barcanova 10. Matemàtiques

Nombres naturals: descomposició. Les xifres romanes. La multiplicació per dues xifres. La divisió per una xifra

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4559-6
 • Cod. Comercial: 1471212
Connexions 1. Matemàtiques. Guia d'aula
Montse Torra
 • ISBN: 978-84-489-4442-1
 • Cod. Comercial: 1471275
Connexions 1. Matemàtiques. Docent
Montse Torra
 • ISBN: 978-84-489-4444-5
 • Cod. Comercial: 3340609
Connexions 2. Matemàtiques. Guia d'aula
Montserrat Torra
 • ISBN: 978-84-489-4449-0
 • Cod. Comercial: 1471280
Connexions 2. Matemàtiques. Docent
Montse Torra
 • ISBN: 978-84-489-4451-3
 • Cod. Comercial: 3340709
Connexions 3. Matemàtiques. Guia d'aula
Francesc Xavier Alegria Folch; Lucia Cabello Rimbau
 • ISBN: 978-84-489-4454-4
 • Cod. Comercial: 1471283
Connexions 3. Matemàtiques. Docent (digital)
Francesc Xavier Alegria; Lucia Cabello
 • ISBN: 978-84-489-4457-5
 • Cod. Comercial: 3340814
Connexions 3. Matemàtiques. Dossier del docent (digital)
Francesc Xavier Alegria; Lucia Cabello
 • ISBN: 978-84-489-4338-7
 • Cod. Comercial: 3340818
Connexions 4. Matemàtiques. Guia d'aula
Francesc Xavier Alegria Folch; Lucia Cabello Rimbau
 • ISBN: 978-84-489-4744-6
 • Cod. Comercial: 1471391
Connexions 4. Matemàtiques. Docent (digital)
Francesc Xavier Alegria; Lucia Cabello
 • ISBN: 978-84-489-4747-7
 • Cod. Comercial: 3340918
Connexions 4. Matemàtiques. Dossier del docent (digital)
Francesc Xavier Alegria; Lucia Cabello
 • ISBN: 978-84-489-4748-4
 • Cod. Comercial: 3340919
To Top