XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 419 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 424 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 425

Matemàtiques

Practica amb Barcanova 11. Matemàtiques

La divisió per dues xifres. Les fraccions. Nombres decimals: suma, resta, càlcul mental, dècimes i centèsimes

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4560-2
 • Cod. Comercial: 1471213
Practica amb Barcanova 12. Matemàtiques

Mesures geomètriques. Angles i girs. Construccions geomètriques. La representació de dades. El plànol

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4561-9
 • Cod. Comercial: 1471214
Practica amb Barcanova 13. Matemàtiques

Nombres naturals: descomposició, sèries, càlculs. Fraccions: equivalència, sumes i restes amb el mateix denominador

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4562-6
 • Cod. Comercial: 1471215
Practica amb Barcanova 14. Matemàtiques

Nombres decimals: caracterització, descomposició i operacions. Càlculs amb unitats de temps. Equivalència entre unitats de longitud

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4563-3
 • Cod. Comercial: 1471216
Practica amb Barcanova 15. Matemàtiques

Angles. Perímetre. Triangles. Àrea de rectangles i triangles. Unitats de superfície. Descompondre polígons. Poliedres. Gràfics. Possibilitats

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4564-0
 • Cod. Comercial: 1471217
Practica amb Barcanova 16. Matemàtiques

Múltiples i divisors. Nombres primers. Potències. Descomposicó factorial. Mínim común múltiple i màxim comú divisor

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4565-7
 • Cod. Comercial: 1471218
Practica amb Barcanova 17. Matemàtiques

Estimació de productes. Fraccions: simplificació i càlculs. Nombres decimals: arrodoniment i divisions

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4566-4
 • Cod. Comercial: 1471219
Practica amb Barcanova 18. Matemàtiques

Percentatges. Proporcions. Mesures. Bisectriu i mediatriu. Circumferència. Estimació d'àrees. Poliedres. Volum. Coordenades. Gir i simetria

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-4567-1
 • Cod. Comercial: 1471220
Món matemàtic 1

Quaderns de treball de Competències bàsiques

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-2532-1
 • Cod. Comercial: 1462478
Món matemàtic 2

Quaderns de treball de Competències bàsiques

Jordi Achón; Josep Maria Utgés
 • ISBN: 978-84-489-2533-8
 • Cod. Comercial: 1462479
Connexions 5. Matemàtiques. Guia d'aula
Mercè Barris; Elisabeth Fanquesa; Marta Presegué
 • ISBN: 978-84-489-4460-5
 • Cod. Comercial: 1471286
Connexions 5. Matemàtiques. Docent (digital)
Mercè Barris; Elisabeth Franquesa; Marta Presegué
 • ISBN: 978-84-489-4463-6
 • Cod. Comercial: 3341016
Connexions 5. Matemàtiques. Dossier del docent (digital)
Mercè Barris; Elisabeth Franquesa; Marta Presegué
 • ISBN: 978-84-489-4339-4
 • Cod. Comercial: 3341019
Connexions 6. Matemàtiques. Guia d'aula
Elisabet Franquesa; Elisabet Rosell
 • ISBN: 978-84-489-4751-4
 • Cod. Comercial: 1471394
Connexions 6. Matemàtiques. Docent (digital)
Elisabet Franquesa; Elisabet Rosell
 • ISBN: 978-84-489-4754-5
 • Cod. Comercial: 3341111
Connexions 6. Matemàtiques. Dossier del docent (digital)
Elisabet Franquesa; Elisabet Rosell
 • ISBN: 978-84-489-4755-2
 • Cod. Comercial: 3341112
Axioma. Penso Guia d'aula Cicle Inicial
Elisabeth Colomà; Anna Nadal; Anna Sarrà
 • ISBN: 978-84-489-4230-4
 • Cod. Comercial: 1471131
Axioma. Penso Guia d'aula Cicle Inicial
Elisabeth Colomà; Anna Nadal; Anna Sarrà
 • ISBN: 978-84-489-4230-4
 • Cod. Comercial: 1471131
Axioma. Penso Guia d'aula Cicle Mitjà
Elisabeth Colomà; Anna Nadal; Anna Sarrà
 • ISBN: 978-84-489-4235-9
 • Cod. Comercial: 1471135
Axioma. Penso Guia d'aula Cicle Mitjà
Elisabeth Colomà; Anna Nadal; Anna Sarrà
 • ISBN: 978-84-489-4235-9
 • Cod. Comercial: 1471135
To Top