Llengua catalana

Context. Dossier de Llengua catalana. Batxillerat

Ana Pérez Díez; Mercè Soler Canals; Marta Vila Subiranas
 • ISBN: 978-84-489-5362-1
 • Cod. Comercial: 1473030
Llengua catalana i Literatura 1r Batxillerat. Llibre de l'alumne

Adaptat a la nova normativa

Lluís Homs; Josep Rosell; Ignasi Llompart; Xavier Breil
 • ISBN: 978-84-489-4962-4
 • Cod. Comercial: 1473025
Llengua catalana i Literatura 1r Batxillerat. Llibre digital de l'alumne

Lluís Homs; Josep Rosell; Ignasi Llompart; Xaier Breil
 • ISBN: 978-84-489-4065-2
 • Cod. Comercial: 3311601
Llengua catalana i Literatura 2n Batxillerat. Llibre de l'alumne

Adaptat a la nova normativa

Lluís Homs; Josep Rosell; Ignasi Llompart; Xavier Breil
 • ISBN: 978-84-489-4971-6
 • Cod. Comercial: 1473027
Llengua catalana i Literatura 2n Batxillerat. Llibre digital de l'alumne

Lluís Homs; Josep Rosell; Ignasi Llompart; Xavier Breil
 • ISBN: 978-84-489-4320-2
 • Cod. Comercial: 3311701
Context. Dossier de Llengua catalana. Batxillerat (part digital professor)
Ana Pérez; Mercè Soler; Marta Vila
 • Cod. Comercial: 9244082
Llengua catalana i Literatura 1r Batxillerat. Llibre digital professor
Lluís Homs; Josep Rosell; Ignasi Llompart; Xavier Breil
 • ISBN: 978-84-489-4104-8
 • Cod. Comercial: 3341602
Llengua catalana i Literatura 2n Batxillerat. Llibre digital del professor
Lluís Homs; Josep Rosell; Ignasi LLompart; Xavier Breil
 • ISBN: 978-84-489-4321-9
 • Cod. Comercial: 3341701
To Top