El català escrit

Petició de mostra

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&appId" width="142" height="20" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" data-toggle="tooltip" data-placement="left" title="Facebook">
  • Autoria: Teresa Garcia Balasch, Salvador Comelles, Carme Vilà Comajoan
  • Codi Comercial: 1407069
  • ISBN: 978-84-489-4370-7
To Top