Llengua catalana i Literatura 2n Batxillerat. Llibre digital de l'alumne

Petició de mostra

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&appId" width="142" height="20" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" data-toggle="tooltip" data-placement="left" title="Facebook">
  • Autoria: Lluís Homs, Josep Rosell, Ignasi Llompart, Xavier Breil
  • Codi Comercial: 3311701
  • ISBN: 978-84-489-4320-2
To Top