Mots 4. Llengua catalana. Coneixements

Petició de mostra

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&appId" width="142" height="20" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" data-toggle="tooltip" data-placement="left" title="Facebook">
  • Autoria: Marc Martín, Diego Montero, Núria Murillo, Noelia Nogales, Olivia Tàpia, Albert Tarragó
  • Il.lustracions: Carles Arbat
  • Codi Comercial: 1471377
  • ISBN: 978-84-489-4714-9
To Top