El català escrit (ebook)

Petició de mostra

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&appId" width="142" height="20" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" data-toggle="tooltip" data-placement="left" title="Facebook">
  • Autoria: Salvador Comelles, Teresa Garcia, Carme Vilà
  • Codi Comercial: 3317002
  • ISBN: 978-84-489-4885-6
To Top